AL-BAIHAQI

Dia adalah: Ahmad bin Al-husain bin Ali (Abu Bakar) Al-Baihaqi. Ia lahir di Kasrugerd sebuah kampung di Baihaq-Naisanbur. Ia tumbuh dan besar di Baihaq, lalu ia berpetualang ke Baghdad lalu ke Kufah dan sebagainya. Ia wafat di Naisabur pada tahun 458 H, lalu jenazahnya dipindahkan ke kampung halamannya. Di antara kitab karyanya: “As-Sunan Al-Kubra”,”Dalail An-Nubuwwah” dan “Al-Jami’ Al-Mushannaf Fi Syu’aibil Iman”. 

AHMAD BIN HANBAL

Dia adalah: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani Al-Waili (Abu Abdillah). Ia adalah imam (pemimpin) madzhab Hanbali dan salah satu dari empat madzhab. Ia lahir di Baghdad. Ia tumbuh dalam kesungguhan menuntut ilmu. Ia sering mengadakan perjalanan jauh demi menuntut ilmu. Ia dipenjara oleh Khalifah Al-Mu’tashim selama 28 bulan gara-gara menolak menfatwakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk (ciptaan). Ia menyusun “Al-musnad” dalam hadist. Kitab tersebut menghimpun lebih dari 30.000 hadits. Ia wafat pada tahun 241 H. 

AN-NASAI

Dia adalah: Abu Abdirrahman Ahmad bin Ali bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar (terkenal dengan An-Nasai), sang pemilik “As-Sunan Al-Kubra” dalam bidang hadist, “Al-Qadhi” (hakim), “Al-Hafizh” (hafal Al-Qur’an & hadist) dan “Syaikhul Islam”. Ia berasal dari daerah Nasa di Khurasan. Ia wafat pada tahun 33 H.

 ABU DAUD

Dia adalah: Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir Al-Azadi As-Sijistani (terkenal dengan Abu Daud). Ia adalah imam (pemimpin) para ahli hadist di zamannya. Ia berasal dari Sijistan. Ia wafat di Bashrah pada tahun 375 H. Ia mmpunyai kitab “Sunan”, dalah satu dari al-kutub as-sittah. Dalam kitab tersebut dia menghimpun 4.800 hadist. 

AD-DARAQUTHNI

Dia adalah Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Asy-Syafi’I (terkenal dengan Ad-Daraquthni ). Ia lahir di desa Al-Quthn ( diwilayah Baghdad) ia wafat di Baghdad pada tahun 835 H. Diantara karyanya, yaitu “As-Sunan”. 

MALIK BIN ANAS

Dia adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik Al-Ashbani Al-Humairi (terkenal dengan Imam Malik). Diantara gelar yang melekat padanya adalah “Imam Darul –Hijrah” ia lahir dan wafat di Madinah. Selama 60 tahun ia bermukim di kota Rasululluah mengajar dan memberi fatwa kepada kaum muslimin. Khalifah Al-Manshur oernah memintanya agar ia menetapkan kitabnya :Al-Muwaththa” sebagai buku wajib bagi masyarakat, tetapi ia menolak permintaan tersebut. Ia wafat pada tahun 179 H dalam usia 90 tahun. 

AL-BUKHARI

Dia adalah: Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah (terkenal dengan Al-Bukhari). Ia dikenal sebagai “Habrur Islam (tintanya Islam) dan “Al-Hafizh li haditsi Rasulillah” (orang yang paling banyak menghapal hadist Rasulullah). Ia lahir di Bukhara. Ia pernah berkunjung ke Khurazan, Irak, Mesir dan Syam. Ia telah berguru dan mendengar langsung dari sekitar 1000 Syaikh (ulama), dan ia telah mengoleksi sekitar 600.000 hadist itu ia seleksi lagi untuk dihimpun dalam kitabnya yang kemudian dikenal dengan “Shahih Al-Bukhari” yang merupakan kitab hadist paling dipercaya dan terpercaya. Ia wafat di Kharatan daerah Samarqan pada tahun 256 H 

AT-TIRMIDZI

Dia adalah: Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah As-Sulami Al-Bu’I (terkenal dengan At-Tirmidzi). Ia berasal dari Tirmidz (dekat sungai Jihun). Ia pemilik kitab “Al-Jami’ fil hadist”. Ia adalah salah seorang ulama dan pengahafal hadist yang paling terkemukadan terkenal. Jika ia telah berguru kepada Imam Bukhari. Ia sering dijadikan dalam hal hafalan. Ia wafat di Tirmidz pada tahun 279 H 

IBNU MAJAH

Dia adalah: Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rubi’ Al-Qazwin (terkenal dengan Ibnu Majah). Ia berasal dari Qazwin. Ia adalah salah seorang imam dan ulama di bidang ilmu hadist. Ia telah mengunjung Bashrah, Baghdad, Mesir dan Hijaz (Mekah dan Madinah) dalam rangka mencari hadist. Ia menyusun kitab “Sunan Ibnu Majah” yang merupakan salah satu al-kutub as-sittah (enam kitab hadist) yang dijadikan rujukan kaum muslimin. Ia wafat tahun 275 H. 

MUSLIM

Dia adalah: Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi (terkenal dengan Imam Muslim). Ia adalah salah seorang ulama dan penghafal hadist. Ia lahir di Naisabur, lalu ia mengunjungi Hijaz, Mesir, Syam, dan Iraq. Ia wafat di Naisabur pada tahun 261 H. kitabnya yang paling terkenal adalah “Shahih Muslim”. Banyak ulama besar yang mensyarah kitab tersebut, diantaranya Imam Nawawi. 

Iklan

0 Responses to “Perawi Hadist”  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
Iklan
Mei 2018
S S R K J S M
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d blogger menyukai ini: